Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. στη σφυρηλάτηση της εαυτότητας κατά τη διάρκεια της νεωτερικότητας ή της μετανεωτερικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. στη σφυρηλάτηση της εαυτότητας κατά τη διάρκεια της νεωτερικότητας ή της μετανεωτερικότητας

Νικολάου, Μαρίνα

Στη παρούσα εργασία θα μελετηθεί η επίδραση των Μ.Μ.Ε. στην σφυρηλάτηση του εαυτού του ανθρώπου κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των κοινωνικών δομών που οργάνωσαν τη κοινωνία και μεταγενέστερα επεκτάθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται ο όρος Νεωτερικότητα και τα κύρια χαρακτηριστικά του. Το δεύτερο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στη σημασία της διαμόρφωσης του εαυτού, την σχέση του με τη Νεωτερικότητα και διερευνά τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε αυτή. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται οι συνέπειες της Νεωτερικότητας, καθώς και την σχέση του χρόνου και του χώρου που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην Νεωτερικότητα. Στο τέταρτο κεφάλαιο προσεγγίζεται ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αντιδράσει ή να αποδεχτεί τα μηνύματα των Μ.Μ.Ε. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται οι μελλοντικές αντιπαραθέσεις και τη σύγκριση μεταξύ του μοντέρνου και μεταμοντέρνου ρεύματος. Το μεταμοντέρνο χαρακτηρίστηκε ως η απελευθέρωση από το μοντέρνο.

Thesis
NonPeerReviewed

Προσωπικότητα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.