Η πολιτική επικοινωνία και οι νέες τεχνολογίες: διαδίκτυο, sms, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η πολιτική επικοινωνία και οι νέες τεχνολογίες: διαδίκτυο, sms, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Πολυχρονιάδου, Σοφία

Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η πολιτική επικοινωνία και οι νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένα το Διαδίκτυο, τα Sms και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αυτό που θα ερευνηθεί κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας είναι το κατά πόσο οι πολιτικοί της χώρας μας χρησιμοποιούν τα νέα αυτά μέσα τεχνολογίας για την καθημερινή πολιτική τους επικοινωνία είτε με τους πολίτες είτε με τους συνεργάτες τους. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια επισκόπηση της ιστορίας της πολιτικής επικοινωνίας ως ενός επιστημονικού κλάδου που ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια στις ΗΠΑ και τοποθετείται σε ένα ενδιάμεσο χώρο μεταξύ της ανθρώπινης και μαζικής επικοινωνίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη δημιουργία και την εξέλιξη του Διαδικτύου, η οποία επέφερε πολλές αλλαγές και στο χώρο της πολιτικής επικοινωνίας. Το Διαδίκτυο αποτέλεσε το πρώτο μέσο το οποίο κάλυψε την έννοια της αμφίδρομης επικοινωνίας. Για αυτό το λόγο όσο προχωρούμε στα μονοπάτια της ψηφιακής επανάστασης θα είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τη δυναμική του Διαδικτύου ως νέου μέσου διατύπωσης απόψεων και θέσεων, αλλά και διεξαγωγής πολιτικού διαλόγου.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Επικοινωνία
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.