Το μήνυμα στον πολιτικό λόγο: η χρήση των λέξεων στην έντυπη πολιτική διαφήμιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Το μήνυμα στον πολιτικό λόγο: η χρήση των λέξεων στην έντυπη πολιτική διαφήμιση

Ραμπότη, Χρυσάνθη

Η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται στο ρόλο και στη δυναμική των λέξεων της έντυπης πολιτικής διαφήμισης, με έμφαση στην πολιτική αφίσα καθώς και στην καταγραφή και ανάλυση των απόψεων και των αντιλήψεων των πολιτών, για την έντυπη πολιτική διαφήμιση. Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτο επίπεδο, θα οριστούν οι έννοιες όπως πολιτικό μήνυμα, πολιτική διαφήμιση κ.τ.λ. Θα οριστεί η χρήση και η σημασία της αφίσας, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στην πολιτική διαφήμιση και στις πρώτες έντυπες πολιτικές διαφημίσεις, παρουσιάζοντας την πορεία εξέλιξης τους στον χρόνο και τον βαθμό επηρεασμού του κοινού. Θα αναλυθεί η χρήση των λέξεων, των εικόνων, των φωτογραφιών και των χρωμάτων, στην έντυπη πολιτική διαφήμιση. Επίσης, θα αναφερθεί η επιρροή των συνθημάτων και των σλόγκαν, στους τύπους και τα μηνύματα της έντυπης πολιτικής διαφήμισης, καθώς και στους εξωτερικούς παράγοντες επηρεασμού στο πολιτικό μήνυμα. Σε δεύτερο επίπεδο, με την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου και των ερωτηματολογίων, θα μελετηθεί κατά πόσο οι πολίτες επηρεάζονται από πολιτικές διαφημίσεις και πώς οι πολιτικοί επικοινωνούν στο κοινό τα πολιτικά μηνύματά τους με έντυπα μέσα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.