Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις της Ελλάδος με την Ρωσία και την Ουκρανία: οι προοπτικές ανάπτυξης στο τομέα του τουρισμού = Economic relations between Greece - Russia - Ukraine.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις της Ελλάδος με την Ρωσία και την Ουκρανία: οι προοπτικές ανάπτυξης στο τομέα του τουρισμού = Economic relations between Greece - Russia - Ukraine.

Γρηγορίου, Ευδοξία

Στην παρούσα εργασία γίνεται λόγος για τις διμερείς οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με την Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά και για τις εμπορικές - τουριστικές σχέσεις που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο κεφάλαιο, αναφέρεται στο επίπεδο των νομικών διμερών σχέσεων της Ελλάδος με τη Ρωσία και την Ουκρανία, επισημαίνεται και αναλύεται το περιεχόμενο των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια, αναλύονται οι διμερείς εμπορικές σχέσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας με την Ελλάδα μέσα από πίνακες του διμερούς εμπορίου των τελευταίων δύο ετών (2011-2012), των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μνεία για το επίπεδο των διμερών τουριστικών σχέσεων, την τουριστική συνεργασία Ελλάδας - Ρωσίας και Ελλάδας - Ουκρανίας, όπου παρουσιάζεται η σημασία του τουρισμού στην Ελλάδα και η συμβολή του στον τομέα της απασχόλησης. Επίσης, αναλύεται η δυναμική των διμερών τουριστικών σχέσεων Ελλάδας - Ρωσίας και Ελλάδας - Ουκρανίας τα τελευταία πέντε χρόνια (2008-2012), όπου παρουσιάζονται μέσα από πίνακες και διαγράμματα οι αφίξεις των τουριστών, η εξέλιξη των αφίξεων, η μέση ταξιδιωτική δαπάνη των τουριστών, η μέση διάρκεια παραμονής και οι αφίξεις των τουριστών στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς από τις δύο χώρες. Επίσης, αναλύεται το επενδυτικό καθεστώς και η ανάπτυξη των ρωσικών και ουκρανικών επενδύσεων στην Ελλάδα και συγκεκριμένα οι διαδικασίες που χρειάζεται να προβεί ένας αλλοδαπός επιχειρηματίας για τη σύσταση εταιρείας στον ελλαδικό χώρο. Στο τέλος, του κεφαλαίου, αναφέρονται οι ρωσικές επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά και οι ελληνικές επενδύσεις που εδρεύουν στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για την ανάπτυξη του εμπορικού τουρισμού από τη Ρωσία και την Ουκρανία στην Ελλάδα. Το παρόν κεφάλαιο, συντάχθηκε κατόπιν συνεντεύξεων από αρμόδιους φορείς του νομού Καστοριάς. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στους τρόπους - μεθόδους ανάπτυξης του εμπορικού τουρισμού, στην οργάνωση και τις εφαρμογές μεθόδων προβολής και προώθησης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων στην ρωσική και ουκρανική αγορά. Τέλος, αναπτύσσεται μια s.w.o.t. analysis για τον τομέα της γούνας αλλά και το μέγεθος συμβολής ως υποστηρικτικός τομέας της γούνας στην ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγές - Ελλάδα
Τουριστική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.