Ιδιαιτερότητες της επικοινωνίας σε ένα εργονομικό σύστημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ιδιαιτερότητες της επικοινωνίας σε ένα εργονομικό σύστημα

Χριστοπούλου, Νίκη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση της σημασίας της εργονομίας και η μείωση των προβλημάτων και των κινδύνων που δημιουργούνται καθημερινά στον εργασιακό χώρο. Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται το περιβάλλον μιας επιχείρησης, οι νομικές της μορφές της, το εσωτερικό και το εξωτερικό της περιβάλλον. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται, τα μοντέλα, οι μορφές και τα προβλήματα της επικοινωνίας. Στο τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται όλα τα θέματα της εργονομίας. Η ανάλυση του κεφαλαίου προσπαθεί να εντοπίσει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα θα βοηθήσουν στην κατανόηση της χρησιμότητας της επιστήμης της εργονομίας. Στην τελευταία ενότητα περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα της ανάλυσης και της πτυχιακής εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία και εργαζόμενοι
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.