Εθνική στρατηγική εξαγωγών και η εξαγωγική δραστηριότητα αγροτικών προϊόντων του Ν. Ημαθίας = Greece export and agricultural products exports of Imathia - Greece.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Εθνική στρατηγική εξαγωγών και η εξαγωγική δραστηριότητα αγροτικών προϊόντων του Ν. Ημαθίας = Greece export and agricultural products exports of Imathia - Greece.

Γρυπαίος, Ανδρέας

Στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που πλήττει τον πλανήτη μας, η ανάγκη για υιοθέτηση μιας κατάλληλης Εθνικής και εταιρικής στρατηγικής διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, κατέχει εξέχοντα ρόλο τόσο για την επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων όσο και των χωρών τους. Στη σημερινή εποχή, οι εξαγωγές αποτελούν επιτακτική ανάγκη για όλες τις επιχειρήσεις πόσο μάλλον για τις ελληνικές, δεδομένης της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει ιδιαίτερα την ελληνική οικονομία. Η εθνική στρατηγική για τις εξαγωγές είναι απόρροια συνέργειας της κυβέρνησης με τους εξαγωγείς. Αποτελεί ένα αναλυτικό σχέδιο που θα βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές επίπεδο, το οποίο διαμορφώνεται και υλοποιείται σε στενή συνεργασία με τους κύριους εξαγωγικούς φορείς της χώρας. Ο αγροτικός κλάδος αποτελεί διαχρονικά σημαντικό παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και συνοχής για τη χώρα μας, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Μάλιστα, συνεισφέρει περίπου 4% στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο από το αντίστοιχο της Ευρώπης των 15 και αποτελεί σήμερα έναν από τους βασικούς κλάδους που έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα να βελτιώσουν σημαντικά την μελλοντική ανάπτυξη της Ελλάδας. Η ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας παρουσιάζει πολλές δραστηριότητες και στους τρεις τομείς της οικονομίας, που έχουν να κάνουν κυρίως με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, τη μεταποίησή τους, τη συσκευασία και την εμπορία τους. Παρουσιάζεται ιδιαίτερη παράδοση στην καλλιέργεια ροδάκινων, καθώς και στη μεταποίηση τους σε κονσερβοποιημένη μορφή ως κομπόστα. Άλλες διαδεδομένες καλλιέργειες στην περιοχή είναι η καλλιέργεια της μηλιάς, της κερασιάς, της ντομάτας, του βαμβακιού, των τεύτλων, των καλαμποκιών, του καπνού κ.α.. Επίσης, σημαντική καλλιέργεια αποτελεί η άμπελος σε συνδυασμό με την ύπαρξη αξιόλογης υποδομής μεταποίησης και εμπορίας. Κύριος εκφραστής της καλλιέργειας της αμπέλου καθώς και της εξαγωγής κρασιού ΟΠΑΠ, είναι η περιοχή της Νάουσας η οποία είναι γνωστή για την εξαιρετική ποιότητα των κρασιών της και ιδιαίτερα για την ποικιλία ’’Ξινόμαυρο’’.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα - Μάρκετινγκ
Εξαγωγές - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.