Ηλεκτρονικό εμπόριο και τουρισμός = Electronic commerce and tourism.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ηλεκτρονικό εμπόριο και τουρισμός = Electronic commerce and tourism.

Δαραβίγκας, Θωμάς

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο χρησιμεύει στις επιχειρήσεις ως ένα ακόμη εργαλείο με το οποίο αυτές να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις επιχειρησιακές τους στρατηγικές, έτσι ώστε να δημιουργήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία θα την φέρουν σε καλύτερη θέση στην αγορά λαμβάνοντας υπό όψιν την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω των υποστηρικτικών τεχνολογιών. Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα ένας από τους πιο αναπτυσσόμενους τομείς σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως και στην ελληνική οικονομία. Στην σύγχρονη επιχειρηματικότητα θα βρούμε πολλά λογισμικά , τα οποία δίνουν λύσεις έτσι ώστε να οργανωθούν οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι τουριστικές επιχειρήσεις, ενώνοντας τον τουρίστα με το επιχειρησιακό περιβάλλον προκειμένου να υποστηριχθεί ο τουρισμός. Η τουριστική αγορά, όπως γίνεται αντιληπτό παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, για τους επενδυτές αλλά και για τις κυβερνήσεις των κρατών. Η αγορά αυτή επεκτείνεται πλέον λόγω των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζεται από την χρήση των νέων τεχνολογιών αλλά και την ευρεία εμφάνιση του διαδικτύου. Για να εκτιμηθεί όμως πραγματικά η κατάσταση σε οποιοδήποτε επίπεδο και να βγουν ορισμένα συμπεράσματα από την συνεισφορά του τουρισμού, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η ερευνητική δραστηριότητα έτσι ώστε να καταλάβουμε ωφέλεια που αποκομίζει η επιχείρηση με την χρησιμότητα των αριθμοδεικτών αλλά και της έρευνας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των ερωτηματολογίου μέσω του οποίοι συγκεντρώθηκαν στοιχεία για την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια έγινε στατιστική επεξεργασία και παρουσιάζεται σε μορφή γραφημάτων και πινάκων. Επίσης, για τη εμβάθυνση του θέματος, δημιουργήθηκαν πίνακες συνάφειας, οι οποίοι εξετάζουν τη σχέση των μεταβλητών ανά ζεύγος. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Τουριστική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.