Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο εθνικό σύστημα υγείας, περίθαλψης και ασφάλισης = E-government in Greek National Healthcare and Social Security System.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο εθνικό σύστημα υγείας, περίθαλψης και ασφάλισης = E-government in Greek National Healthcare and Social Security System.

Κώνστας, Μιχαήλ Χ.

Η εξάπλωση του δικτύου έχει αξιοποιηθεί και στον τομέα της υγείας. Εφαρμόζεται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που αφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, Περίθαλψης και Ασφάλισης. Επιτυγχάνει αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, βελτίωση της ποιότητας πρόνοιας και περιορισμό των δαπανών στον τομέα ασφάλισης. Η εργασία μελετά τα συστήματα αυτά και την επέκτασή τους στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα υγείας που έχουν δημιουργήσει μια νέα αντίληψη γύρω από τον παραδοσιακό κλάδο υγείας, εμφανίζοντας τη νέα εποχή της «ηλεκτρονικής υγείας». Μελετώντας παραδείγματα άλλων χωρών, η εργασία προσπαθεί να εντοπίσει την βέλτιστη περίπτωση για τα ελληνικά δεδομένα στον κλάδο του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υγείας. Παρουσιάζεται μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Harvard, στην οποία αναδεικνύονται τα θετικά του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υγείας. Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υγείας των ΗΠΑ στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Σκοπός της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον κλάδο Υγείας είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και η διαφάνεια στον τομέα των υπηρεσιών υγείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εθνικό Σύστημα Υγείας
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.