Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και branding employer = Investing in human resources and employer branding.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και branding employer = Investing in human resources and employer branding.

Νασιοπούλου, Γεωργία

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την προσέλκυση και διατήρηση των ταλαντούχων εργαζομένων, λόγω της έλλειψης των ατόμων με αρμοδιότητα. Το branding εργοδότη είναι σχετικά νέα έννοια που μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο για τις επιχειρήσεις να τοποθετούν τους εαυτούς τους ως εργοδότες, προκειμένου να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους εργαζομένους που χρειάζονται. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει το χώρο του Branding εργοδότη στο πλαίσιο της πρόσληψης και διατήρησης. Η μελέτη εξετάζει τα ερωτήματα για το πώς και γιατί το branding εργοδότη εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις και τι ρόλο παίζει η εφαρμογή της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο πλαίσιο της πρόσληψης και διατήρησης διαδικασιών. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των συνεντεύξεων για τη συλλογή των δεδομένων από ελληνικές εταιρίες που εφαρμόζουν το branding εργοδότη. Το branding εργοδότη μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον για την προσέλκυση δυνητικών υπαλλήλων, όσο και εσωτερικά για την αύξηση της δέσμευσης και αφοσίωσης μεταξύ των σημερινών εργαζομένων. Στο πλαίσιο των προσλήψεων, το branding εργοδότη μπορεί να κάνει τη διαδικασία πιο αποτελεσματική. Για να είναι το brand του εργοδότη αξιόπιστο και επιτυχημένο, θα πρέπει στο εσωτερικό της εταιρίας να υπάρχει συνοχή και η εξωτερική εικόνα να είναι πολύ καλή.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανθρώπινο δυναμικό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.