Διαχείριση νομισματικών κρίσεων και επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία: η περίπτωση της Ευρωζώνης = Managing monetary crisies and the effects in Real Economy: the case of Eurozone.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διαχείριση νομισματικών κρίσεων και επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία: η περίπτωση της Ευρωζώνης = Managing monetary crisies and the effects in Real Economy: the case of Eurozone.

Νικολακέα, Κανέλλα

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη διαχείριση των Νομισματικών Κρίσεων και τις επιπτώσεις τους στην πραγματική οικονομία με ειδική αναφορά στην περίπτωση της Ευρωζώνης. Αρχικά θα γίνουν εννοιολογικοί προσδιορισμοί και θα παρουσιαστούν οι κυριότερες Νομισματικές Κρίσεις του 20ού αιώνα, τα αίτια, η διαχείριση και οι επιπτώσεις τους. Κατόπιν, μέσω του Υποδείγματος IS-LM-BP παρουσιάζεται η ισορροπία στην ανοιχτή οικονομία, δηλαδή η ισορροπία Πραγματικής οικονομίας, Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Ισοζυγίου Πληρωμών. Με το Υπόδειγμα αυτό εξετάζονται οι επιπτώσεις της Δημοσιονομικής και Νομισματικής πολιτικής κατά την αντιμετώπιση των κρίσεων. Στη συνέχεια θα αναλυθεί η τρέχουσα Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και κατέληξε στην Ευρωζώνη με ξεχωριστή αναφορά στην Ελληνική Κρίση Χρέους που έθεσε διλήμματα για τη βιωσιμότητα της Ευρωχώρας και το μέλλον του ευρώ. Στο τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή οικονομία
Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.