Πολιτική επικοινωνία και βουλευτικές εκλογές την δεκαετία του '80

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Πολιτική επικοινωνία και βουλευτικές εκλογές την δεκαετία του '80

Βανικιώτη, Αικατερίνη

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναδείξει την είσοδο του πολιτικού μάρκετινγκ στην Ελλάδα και το πώς αυτό διαμορφώθηκε εκείνη τη δεκαετία χωρίς την ύπαρξη της τηλεόρασης. Συγκεκριμένα θα αναλυθεί η πολιτική επικοινωνία της εποχής μέσα από τις μαζικές πολιτικές συγκεντρώσεις, τον ρόλο του Τύπου και της πολιτικής αφίσας αλλά και μετέπειτα της ραδιοτηλεόρασης. Στο πρώτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τις θεωρητικές προσεγγίσεις για το θέμα μας, μέσα από ορισμούς και αναλύσεις. Αρχικά αναλύεται ο σκοπός, ο ρόλος και η δράση της πολιτικής επικοινωνίας, καθώς και η σχέση της με το κοινό, τα πολιτικά κόμματα και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, συνθέτοντας έτσι μια πλήρη εικόνα για την λειτουργία της πολιτικής επικοινωνίας. Και εν συνεχεία, περιγράφεται η λειτουργία και οι δυνατότητες για την εξέλιξη της μαζικής πολιτικής επικοινωνίας του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, των εφημερίδων και του διαδικτύου. Το δεύτερο μέρος αποτελεί το εμπειρικό κομμάτι της παρούσης. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του μέρους αναλύονται οι τρόποι με τους οποίος εισήχθη το πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα την δεκαετία του `80. Δηλαδή από τις αρχικά επηρεασμένες επικοινωνιακά προεκλογικές συγκεντρώσεις και περιοδείες, και την πολιτική διαφήμιση, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, και την απελευθέρωση της τηλεόρασης με τις πολιτικές εκπομπές τις συνεντεύξεις τύπου, τη κάλυψη των ομιλιών των πολιτικών και των αποτελεσμάτων των εκλογών. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα αναφέρονται τα συμπεράσματα που κατέληξε η ερευνά.

Thesis
NonPeerReviewed

Επικοινωνία
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.