Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό: επικοινωνιακές πιέσεις, προβλήματα αλλά και προοπτικές της ένταξης της Κύπρου στη διαδικασία εύρεσης λύσης και συμβίωσης με την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό: επικοινωνιακές πιέσεις, προβλήματα αλλά και προοπτικές της ένταξης της Κύπρου στη διαδικασία εύρεσης λύσης και συμβίωσης με την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα

Βαλμαντώνη, Ζωή

Στην παρούσα εργασία, αρχικά, γίνεται μια μια ιστορική αναδρομή του Κυπριακού προβλήματος και των σχέσεων Κύπρου-ΕΟΚ και την διαδικασία ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. Από τις πρώτες συνδέσεις Κύπρου-ΕΟΚ αποτέλεσε η Τελωνιακή Ένωση. Αξιολογώντας τη σημασία της ΤΕ στη σχέση ΕΟΚ και Κύπρου, παρατηρούμε ότι πέρα από τις οικονομικές τις διαστάσεις είχε ύψιστη πολιτική σημασία ιδιαίτερα στις μελλοντικές τις σχέσεις με την ΕΚ. Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται στην θέση που κατέχει σήμερα η Κύπρος ως επίσημο κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα οφέλη της Κύπρου από την ΕΕ είναι πολλά τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες, θεσμοί, μη κυβερνητικοί οργανισμοί και πολίτες επωφελούνται από τη συμμετοχή τους σε πολλά προγράμματα και υπηρεσίες της Ε.Ε. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα σκιαγραφηθεί η σημερινή πραγματικότητα και έγινε αναφορά στις προσδοκίες και τη νέα πορεία της Κύπρου από εδώ και στο εξής. Είναι γεγονός ότι τριάντα τρία χρόνια μετά την τουρκική εισβολή το κυπριακό πρόβλημα παραμένει άλυτο. Το κυπριακό όμως είναι πια ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η επιδίωξη λύσης πρέπει να παραμείνει στόχος της ΕΕ, η οποία λειτουργεί ως σύστημα επίλυσης συγκρούσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.