Η κάλυψη των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών από τον επαρχιακό τύπο: περιπτωσιολογική μελέτη στην πόλη της Κατερίνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η κάλυψη των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών από τον επαρχιακό τύπο: περιπτωσιολογική μελέτη στην πόλη της Κατερίνης

Σκουργιά, Άννα

Η παρούσα μελέτη, λοιπόν, αναφέρεται στην εκλογική αναμέτρηση που έλαβε χώρα στις 15 Οκτωβρίου του 2006. Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο μελέτης αποτελούν οι δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές που διενεργήθηκαν στο δήμο Κατερίνης και στο νομό Πιερίας. Η έρευνα επικεντρώνεται σε μια ιδιαίτερη πτυχή : στην κάλυψη της εκλογικής αναμέτρησης από τον τοπικό - επαρχιακό τύπο. Όπως γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, η ερευνητική στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε είναι η περιπτωσιολογική μελέτη. Επιπλέον η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εξέταση και περιγραφή της έρευνας είναι η ανάλυση περιεχομένου και τα στοιχεία τα οποία εξετάστηκαν ήταν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Κύριο ερώτημα στο οποίο επιχειρήθηκε να δοθεί απάντηση είναι σε τι βαθμό καλύφθηκαν οι τοπικές εκλογές από τον επαρχιακό τύπο. Μετά το πέρας της έρευνας δόθηκε απάντηση τόσο στο συγκεκριμένο ερώτημα όσο και σε κάποια άλλα υποερωτήματα που τέθηκαν στην συνέχεια. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη μελέτη είναι χωρισμένη σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται μια θεωρητική προσέγγιση κάποιων όρων, μερικοί από τους οποίους είναι: η πολιτική επικοινωνία, το πολιτικό μάρκετινγκ, η πολιτική διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, η κοινή γνώμη, η εκλογική συμπεριφορά. Στο δεύτερο μέρος, το εμπειρικό, γίνεται παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.