Παρουσίαση E.A.Σ. Φλώρινας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Παρουσίαση E.A.Σ. Φλώρινας

Σκένδος, Ευάγγελος

Στη χώρα μας οι αγροτικοί συνεταιρισμοί εμφανίστηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ ο πρώτος συνεταιριστικός νόμος ψηφίστηκε το 1914 (Ν. 602/1914). Καθυστερημένα σε σχέση με ορισμένες δυτικοευρωπαϊκές χώρες και η καθυστέρηση σχετίζεται με τη ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής στη χώρα μας. Το ΜΕΡΟΣ Α ́ χωρίζεται σε τρία κεφάλαια, στην εισαγωγή του πρώτου κεφαλαίου γίνεται προσπάθεια να δοθεί ένας ορισμός του συνεταιρισμού , παρακάτω, γίνεται αναφορά στην εξέλιξη του συνεταιριστικού κινήματος διεθνώς, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην εξέλιξη του συνεταιρισμού στην Ελλάδα. Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται οι πρόσφατοι νόμοι 2369/1993 και 2810/2000 με τα άρθρα για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις σε μια προσπάθεια να γίνει πιο εύκολα κατανοητό στον αναγνώστη αυτής της εργασίας το τέταρτο κεφάλαιο που πραγματοποιείται η παρουσίαση της Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης της Φλώρινας . Ακολουθεί η παρουσίαση της Ε.Α.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ με όλα τα στοιχεία της (ιστορικό, καταστατικό, δραστηριότητες, πάγια, λογιστική οργάνωση). Ακολουθεί το παράρτημα και μερικές προοπτικές για την ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος. Η εργασία κλείνει με την αναφορά στην βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί
Αγροτικά προϊόντα
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.