Το διμερές εμπόριο της Ελλάδος με τις χώρες του ΟΣΕΠ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Το διμερές εμπόριο της Ελλάδος με τις χώρες του ΟΣΕΠ

Μπεκιαρίδης, Μιχαήλ

Το πλέγμα των διμερών σχέσεων μιας χώρας αποτελεί το παραδοσιακό μέρος της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής της. Αυτό ισχύει και στην περιπτωση της Ελλάδας, η οποία εξακολουθεί να επενδύει στο φάσμα των διμερών σχέσεών της με όμορες όσο και πιο απομακρυσμένες χώρες. Η Ελλάδα θεωρεί τον ΟΣΕΠ ως το βασικό και αξιόπιστο εκφραστή της πολυμερούς συνεργασίας στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Η χώρα μας, ως μέλος της Ε.Ε., αντιμετωπίζει τον αυξανόμενο αριθμό προκλήσεων στα πλαίσια υλοποίησης της Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου και ιδιαίτερα στο ρόλο που αναλαμβάνουν όλες οι περιφερειακές πρωτοβουλίες και ο ΟΣΕΠ. Στην παρούσα εργασία δίνονται βασικά στατιστικά στοιχεία για τις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με κάθε χώρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα
Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.