Οι ροπές του ελληνικού χρηματιστηρίου και η επίδραση των ξένων αγορών = Athens Stock Excange in globalized environment

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι ροπές του ελληνικού χρηματιστηρίου και η επίδραση των ξένων αγορών = Athens Stock Excange in globalized environment

Παπαδοπούλου, Πολυξένη

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, διεξάγεται μια ανάλυση της μεταβλητότητας των μετοχικών αποδόσεων του δείκτη FTSE/ASE 20 για την περίοδο 2007 - 2012. Κατά την περίοδο αυτή, στην Ελληνική κεφαλαιαγορά έλαβαν χώρα σημαντικά γεγονότα που πιθανώς επηρέασαν τη διαμόρφωση της μεταβλητότητας των μετοχών της. Συγκεκριμένα, το 2010 βάσει των αναθεωρήσεων που έγιναν, προέκυψε το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδας -που έγινε γνωστό ως κρίση χρέους- το οποίο διερευνήθηκε με τα μοντέλα GARCH. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε η επίδραση των ισχυρών ξένων κεφαλαιαγορών στην Ελληνική αγορά. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η μεταβλητότητα στη Ελληνική αγορά μετοχών αυξήθηκε μετά την κρίση χρέους. Επίσης, διαπιστώθηκε το φαινόμενο της ημερήσιας περιοδικότητας (Day of the week effect). Τέλος, η έρευνα παρέχει ενδείξεις ότι η Ελληνική αγορά μετοχών δεν δύναται να χαρακτηριστεί αποτελεσματική.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Κεφαλαιαγορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.