Πολιτιστική ταυτότητα: δικαίωμα ή απειλή;

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Πολιτιστική ταυτότητα: δικαίωμα ή απειλή;

Ναούμη, Αμαλία - Μεταξία

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετασθούν οι διαστάσεις της πολιτισμικής ταυτότητας και η προβολή τους μέσα στην κοινωνία. μέσα από αυτή την μελέτη επιχειρείται ο προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο επηρεάζεται η ταυτότητα από άλλες πολιτισμικές ταυτότητες. Αυτό γίνεται μέσα από την ανάλυση των εννοιών της ταυτότητας (εθνική, γλωσσική, θρησκευτική) και την μελέτη των δύο βασικών κατευθύνσεων της πολιτισμικής ταυτότητας. Παράλληλα εξετάζεται μέσα από ένα ερευνητικό πλαίσιο μια από τις πολλές πτυχές τις πολιτισμικής ταυτότητας. Το ενδιαφέρον της ερευνάς εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν και εκλαμβάνουν οι Έλληνες πολίτες τις «ξένες» πολιτισμικές ταυτότητες που ζουν μέσα στην χώρα τους. Συγκεκριμένα θέτονται ερωτήματα όσον αφορά την παρουσία των μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία, την συσχέτιση τους με κοινωνικά προβλήματα όπως είναι η ανεργία και η εγκληματικότητα. Μελετάμε την αποτύπωση της ξενοφοβίας στην Ελλάδα και την αποδοχή των μεταναστών στην τοπική Ελληνική κοινωνία.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτιστική ανάπτυξη
Πολιτισμός - Κοινωνικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.