Δυνατότητα χρηματοοικονομικών επενδύσεων στην Ελλάδα με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ): πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Ε.Ε. στον τομέα των επενδύσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Δυνατότητα χρηματοοικονομικών επενδύσεων στην Ελλάδα με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ): πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Ε.Ε. στον τομέα των επενδύσεων

Κούκου, Αικατερίνη Σ.

Αναλύσαμε το θέμα των χρηματοοικονομικών επενδύσεων, ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό χώρο, υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ενιαίου νομίσματος της, αλλά και της παγκοσμιοποίησης. Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, παίρνοντας υπόψη έμμεσα ή άμεσα την επίδραση τους στον τομέα των χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Παρακάτω αναφερθήκαμε στην χρηματοπιστωτική αγορά και συγκεκριμένα στις αγορές κεφαλαίου και χρήματος. Και τέλος αναλύσαμε τις προοπτικές των χρηματοοικονομικών επενδύσεων στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στην Παγκοσμιοποίηση και τις διεθνείς τάσεις των χρηματοοικονομικών επενδύσεων διεθνώς και στο θέμα των ευκαιριών επενδύσεων στα Βαλκάνια, καθώς και τα νέα Μέλη της τελευταίας διεύρυνσης της ΕΕ. Συμπερασματικά βλέπουμε ότι οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις στην έχουν θετικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς στην κατεύθυνση αυτή συντελεί η μακροοικονομική σταθερότητα, η ενοποίηση των αγορών, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η διαδικασία της ευρωπαϊκής διεύρυνσης και πολιτικής ενοποίησης. Οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να επιδράσουν θετικά στην εύρυθμη οικονομική πορεία της Ευρώπης αλλά και της Χώρας μας, η οποία έχει επιλέξει ως επίσημη πολιτική της την κοινή πορεία με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες της ζώνης του ευρώ.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση
Επενδύσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.