Οι εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα και οι προϋποθέσεις ίδρυσής τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Οι εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα και οι προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Αγγελάκη, Μαρία

Η εργασία αρχικά, αναφέρεται η έννοια της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας και αναλύονται οι προϋποθέσεις ίδρυσής της, καθώς και οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύστασή της. Επίσης, διατυπώνεται το φορολογικό πλαίσιο των αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι σκοποί και η δράση ορισμένων από αυτών. Στη συνέχεια, δίνεται έμφαση στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και συγκεκριμένα στους τομείς δραστηριότητας, τις διακρίσεις, το ρόλο, το θεσμικό πλαίσιο, τα επιχειρησιακά προγράμματα και τις προϋποθέσεις υποβολής σχεδίων δράσης τους. Επίσης, παραθέτονται ορισμένα νέα προγράμματα υλοποίησης από Μ.Κ.Ο. Ακόμα, παρουσιάζονται οι ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Οργανισμοί, οι σκοποί ίδρυσης και ύπαρξής τους, το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, η ανάγκη άριστης συνεργασίας με τους φορείς χρηματοδότησής τους και η σημαντική προσφορά τους. Επιπροσθέτως, περιγράφεται αναλυτικά η μακροχρόνια δράση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Unicef σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και οι μελλοντικοί στόχοι της. Τα προγράμματα που έχει ήδη πραγματοποιήσει η Unicef αφορούσαν διάφορους κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, όπως η φτώχεια, η κοινωνική ανισότητα και αδικία, η παιδική εκμετάλλευση, οι παιδικές ασθένειες και η παιδική θνησιμότητα. Επιπλέον, περιγράφονται οι σχέσεις των διεθνών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εθνικές Μ.Κ.Ο. και η διεθνής εμπειρία. Τέλος, αναλύεται το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Ηθικής Τράπεζας της Ιταλίας. Συμπερασματικά, η ύπαρξη και η συμβολή των ελληνικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι σημαντική και η δράση τους θα πρέπει να υποστηρίζεται εθελοντικά κι όχι καχύποπτα, να χρηματοδοτείται, να ενθαρρύνεται και να ενισχύεται από τους κρατικούς φορείς, τους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, τους ιδιώτες και το σύνολο των πολιτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.