Το factoring ως εργαλείο του διεθνούς εξαγωγικού εμπορίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Το factoring ως εργαλείο του διεθνούς εξαγωγικού εμπορίου

Ποπίδης, Βασίλειος Α
Φωτιάδου, Ιουλία Β.

Η πρακτορεία των επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), είναι ένας νέος οικονομικός και νομικός θεσμός που αποτελεί μια εναλλακτική και συμπληρωματική μορφή χρηματοδότησης, ο οποίος αναφέρεται κυρίως στις μικρομεσαίες παραγωγικές και εμπορικές εταιρείες, και περιλαμβάνει μια δέσμη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες με πίστωση σε πελάτες με επαναληπτική αγοραστική συμπεριφορά. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση της έννοιας και της χρησιμότητας του factoring ως εργαλείου του εξαγωγικού εμπορίου καθώς και του ρόλου του στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Στο κείμενο που ακολουθεί μπορεί κανείς να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η ενσωμάτωση του factoring σε μια επιχείρηση έτσι ώστε να δημιουργήσει λειτουργικά ευνοϊκότερες ευκαιρίες για την επιχείρηση του. Στις ενότητες - κεφαλαία αυτής της εργασίας αναφέρεται η ανάπτυξη και η εξέλιξη του θεσμού τα τελευταία χρόνια και οι κυριότερες εταιρείες του κλάδου στην χώρα μας. Εστιάζουν δε το ενδιαφέρον τους στην εξέταση, περιγραφή και ανάλυση του θεσμού factoring. Γίνεται χρήση πινάκων για την καλύτερη πληροφόρηση και απεικόνιση των επιχειρήσεων του κλάδου και των θέσεων που κατέχουν στην αγορά, και του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου. Συμπερασματικά, το factoring ακμάζει τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να αντιλαμβάνονται την σπουδαιότητα του και να υιοθετούν πρακτικές του, γεγονός που δημιουργεί έντονα προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Thesis
NonPeerReviewed

Factoring
Εξωτερικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.