Γυναίκες και πολιτική: η αναπαράσταση των γυναικών στον ελληνικό ημερίσιο τύπο

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Γυναίκες και πολιτική: η αναπαράσταση των γυναικών στον ελληνικό ημερίσιο τύπο

Μπόλη, Μαρίλντα

Η παρούσα εργασία εξετάζει τις γυναίκες πολιτικούς και πως αυτές αναπαρίστανται από τον ελληνικό ημερήσιο τύπο και γενικότερα από τα Μ.Μ.Ε. Πιο συγκεκριμένα, τα σημεία που διερευνήθηκαν ήταν τα εξής: α) πόσο συχνά οι γυναίκες πολιτικοί προβάλλονται από τις εφημερίδες και γενικότερα από τα Μ.Μ.Ε. και β) πώς τις αντιμετωπίζουν τα Μ.Μ.Ε και ειδικότερα ο ελληνικός ημερήσιος τύπος. Αρχικά, όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, παρατηρείται υποαντιπροσώπευσή τους . Υπάρχουν όμως πολλαπλά στοιχεία που τεκμηριώνουν τη μειωμένη πολιτική συμμετοχή των γυναικών και στη χώρα μας. Έπειτα, ο προβληματισμός και η μελέτη για το φύλο και τα Μ.Μ.Ε. ξεκίνησε στο εξωτερικό από την δεκαετία του ’70. Στην Ελλάδα όμως δεν έχει αναπτυχθεί συστηματικά. Είναι λίγα τα έργα που αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα, δεν συσχετίζονται μεταξύ τους και δεν συμπεριλαμβάνουν την μελέτη πολλών σημαντικών πτυχών αυτού του ζητήματος. Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία διαπιστώνει την μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική καθώς κα ότι ελληνικός ημερήσιος τύπος και γενικότερα τα Μ.Μ.Ε. δεν προβάλουν τις γυναίκες πολιτικούς όσο συχνά θα έπρεπε.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Πολιτικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)