Γυναίκες και πολιτική: η αναπαράσταση των γυναικών στον ελληνικό ημερίσιο τύπο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Γυναίκες και πολιτική: η αναπαράσταση των γυναικών στον ελληνικό ημερίσιο τύπο

Μπόλη, Μαρίλντα

Η παρούσα εργασία εξετάζει τις γυναίκες πολιτικούς και πως αυτές αναπαρίστανται από τον ελληνικό ημερήσιο τύπο και γενικότερα από τα Μ.Μ.Ε. Πιο συγκεκριμένα, τα σημεία που διερευνήθηκαν ήταν τα εξής: α) πόσο συχνά οι γυναίκες πολιτικοί προβάλλονται από τις εφημερίδες και γενικότερα από τα Μ.Μ.Ε. και β) πώς τις αντιμετωπίζουν τα Μ.Μ.Ε και ειδικότερα ο ελληνικός ημερήσιος τύπος. Αρχικά, όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, παρατηρείται υποαντιπροσώπευσή τους . Υπάρχουν όμως πολλαπλά στοιχεία που τεκμηριώνουν τη μειωμένη πολιτική συμμετοχή των γυναικών και στη χώρα μας. Έπειτα, ο προβληματισμός και η μελέτη για το φύλο και τα Μ.Μ.Ε. ξεκίνησε στο εξωτερικό από την δεκαετία του ’70. Στην Ελλάδα όμως δεν έχει αναπτυχθεί συστηματικά. Είναι λίγα τα έργα που αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα, δεν συσχετίζονται μεταξύ τους και δεν συμπεριλαμβάνουν την μελέτη πολλών σημαντικών πτυχών αυτού του ζητήματος. Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία διαπιστώνει την μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική καθώς κα ότι ελληνικός ημερήσιος τύπος και γενικότερα τα Μ.Μ.Ε. δεν προβάλουν τις γυναίκες πολιτικούς όσο συχνά θα έπρεπε.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Πολιτικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.