Η χρήση του διαδικτύου ως εργαλείο μάρκετινγκ για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος: διεξαγωγή έρευνας στις τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η χρήση του διαδικτύου ως εργαλείο μάρκετινγκ για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος: διεξαγωγή έρευνας στις τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Καραΐσκου, Αγορίτσα

Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διπλωματική μελέτη εκπονήθηκε για να διερευνηθεί κατά πόσο η χρήση του διαδικτύου συμβάλει στο μάρκετινγκ, την προβολή των επιχειρήσεων και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Αναλύονται όλες οι έννοιες όπως μάρκετινγκ, τουρισμός, ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και η έννοια της διαφήμισης και η προβολή της μέσω του διαδικτύου. Στόχος της παρούσας εργασίας από τη μία πλευρά είναι να διαπιστώσει αν το ταξιδιωτικό κοινό χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για την κράτηση τουριστικών υπηρεσιών και από την άλλη, αν οι τουριστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κατασκευάστηκαν ειδικά φύλλα ερωτηματολογίων με τη βοήθεια του Google drive, τα οποία απαντήθηκαν από 200 άτομα και από 158 τουριστικές επιχειρήσεις αντίστοιχα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.