Τα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα υποστήριξης ιδιωτικών επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η δυνατότητα υλοποίησης τους στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Τα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα υποστήριξης ιδιωτικών επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η δυνατότητα υλοποίησης τους στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας

Γκατζημά, Δέσποινα Β.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν τους φυσικούς διαθέσιμους πόρους, που υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον, και δεν εξαντλούνται. Έχουν όμως την ικανότητα να ανανεώνονται διαρκώς και να μετατρέπονται σε ηλεκτρική ή θερμική ενέργεια, όπως είναι ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, η γεωθερμία, οι υδατοπτώσεις και η θαλάσσια κίνηση. Στην παρούσα μελέτη το αντικείμενο έρευνας αφορά στα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα υποστήριξης ιδιωτικών επενδύσεων που εφαρμόζονται στην Ελλάδα για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη δυνατότητα υλοποίησης τους στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η μελέτη των εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων υποστήριξης ιδιωτικών επενδύσεων είναι άκρως θεωρητική. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας έχουν στη διάθεση τους ένα σημαντικό αριθμό χρηματοδοτικών μέσων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές και δεν επενδύουν σε νέες τεχνολογίες. Σε αυτόν τον τομέα οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα καθώς υστερούν στο θέμα ενημέρωσης και μόρφωσης. Η Ελληνική πολιτεία θα έπρεπε μέσω της συνεχούς πληροφόρησης και εκπαίδευσης και μέσα από ειδικά κέντρα να βοηθάει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να στηρίξουν το νέο τρόπο ανάπτυξης των επιχειρήσεων τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινοτικά προγράμματα
Επενδύσεις
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.