Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: έρευνα στο Ν. Φλώρινας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: έρευνα στο Ν. Φλώρινας

Μαρνέρη, Ευγενία

Η ένταξή των ΤΠΕ επιφέρει νέα δεδομένα, ριζικές μεταβολές στον τοµέα της εκπαίδευσης, καθώς ανοίγονται νέοι ορίζοντες και προοπτικές, τους οποίους καλούνται να εξερευνήσουν και να αξιοποιήσουν όσο είναι δυνατόν καλύτερα διδάσκοντες και διδασκόμενοι. Οι Νέες Τεχνολογίες προσφέρουν ένα καινοτόμο μαθησιακό περιβάλλον που μπορεί να αξιοποιηθεί με τις δυνατότητες που παρέχουν για την δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος, που ευνοεί τη συνεργατική, τη διερευνητική και τη δημιουργική μάθηση. Για τον βαθμό ένταξης – αξιοποίησης και χρησιμοποίησης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Φλώρινας σχεδιάστηκε η έρευνα με θέμα: «Ένταξη των νέων τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Στο πρώτο μέρος της διπλωματικής παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο με τους εξής θεματικούς άξονες: α) : Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, β) Η σημασία εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, γ) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ, δ) Σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η διεξαγωγή της έρευνας για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Φλώρινας, ερευνητικές υποθέσεις, ερευνητικά εργαλεία, ερωτηματολόγια. Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μαθητών, εκπαιδευτικών, παρουσίαση αποτελεσμάτων, συμπεράσματα και προτάσεις. Τέλος παρατίθενται η ξένη και ελληνική βιβλιογραφία, όπου αναφέρονται όλες οι πηγές, έντυπες και ηλεκτρονικές που χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της εργασίας. Στο παράρτημα παρατίθενται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες όπως: Ερωτηματολόγιο μαθητών δημοτικού, ερωτηματολόγιο μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου – ΕΠΑΛ, ερωτηματολόγιο δασκάλων και καθηγητών.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.