Αναπτυξιακές στρατηγικές και διεθνοποίηση: μελέτη περίπτωσης “Alfa Pastry”

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αναπτυξιακές στρατηγικές και διεθνοποίηση: μελέτη περίπτωσης “Alfa Pastry”

Φούκα, Ματίνα

Η παρούσα εργασία έχει αντικείμενο τις αναπτυξιακές στρατηγικές και τις στρατηγικές διεθνοποίησης. Συγκεκριμένα αναλύονται επί της αρχής τα θεωρητικά υποδείγματα διεθνοποίησης και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που τα χαρακτηρίζουν. Παρουσιάζονται οι πιθανές στρατηγικές διεθνοποίησης και καταγράφονται οι εναλλακτικές θυγατρικές που μπορούν να επιλεγούν από την εκάστοτε εταιρεία. Εξετάζονται ενδελεχώς οι διαφορετικοί τρόποι που μπορούν να πραγματοποιηθούν εξαγωγικές δραστηριότητες. Η διπλωματική, εμπεριέχει τη μελέτη περίπτωσης της εταιρείας ALFA PASTRY Ο.Ε., αναλύεται η αναπτυξιακή στρατηγική που πραγματοποιεί και αποτυπώνονται τα συμπεράσματα. Η εταιρία με τις στρατηγικές επιλογές της τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να πρωταγωνιστήσει και να διευρύνει τον κύκλο εργασίας της σταδιακά και επιτυχημένα, βάσει μιας νέας φιλοσοφίας περί των προϊόντων της και έτσι όλα λειτουργούν με τρόπο ώστε να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για την βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Αξιολόγηση
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.