Το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης των επιχειρήσεων της περιφέρειας της Δυτ. Μακεδονίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης των επιχειρήσεων της περιφέρειας της Δυτ. Μακεδονίας

Κονταξάκης, Αντώνιος

Η πτυχιακή εργασία ασχολείται με το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης των επιχειρήσεων της περιφέρειας της Δυτ. Μακεδονίας. Στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται σήμερα σημαντικά έργα υποδομής, όπως η κατασκευή μεγάλων οδικών αξόνων, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των νομών. Με την στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και την προώθηση νέων μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας αξιοποιούνται οι παραγωγικές δύναμης. Στόχοι της αναπτυξιακής πολιτικής στην περιοχή είναι: •η άρση της απομόνωσης με την ολοκλήρωση των υποδομών μεταφορών και επικοινωνιών •η προώθηση εναλλακτικών, συμπληρωματικών μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας •η αποδοτική γεωργική εκμετάλλευση •η ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού με την αξιοποίηση των ορεινών όγκων, των λιμνών, των χιονοδρομικών κέντρων και των αρχαιολογικών χώρων της ευρύτερης περιοχής •η προστασία του περιβάλλοντος και η αναβάθμιση του •και τέλος, η ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών, της υγείας και πρόνοιας, της παιδείας και η βέλτιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.