Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα: η πορεία προς τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης με στόχο τον πολίτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα: η πορεία προς τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης με στόχο τον πολίτη

Χιώτη, Χρυσή Ε.

Πριν από 200 περίπου χρόνια, η Βιομηχανική Επανάσταση άλλαξε τα πάντα στις τύχες των ανθρώπων και των κρατών. Τα τελευταία 35 χρόνια, η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) των συνοδευτικών Υπηρεσιών καθώς, επίσης, και η ανάπτυξη του διαδικτύου, επιδρά δραστικά σε πολλές πτυχές της σύγχρονης ζωής. Η πρόσβαση σε πληροφορίες έγινε γρήγορη, εύκολη και, κυρίως, οικονομική. Η λεγόμενη "ψηφιακή επανάσταση” προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για αναβάθμιση των παρεχόμενων Υπηρεσιών από το Δημόσιο Τομέα. Σ' όλες τις προηγμένες χώρες η Δημόσια Διοίκηση προχωρά στον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων Υπηρεσιών της, με "όχημα" τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Στόχος είναι ο ριζικός μετασχηματισμός των εσωτερικών λειτουργιών, των υφιστάμενων διαδικασιών και η αναβάθμιση των παρεχόμενων Υπηρεσιών σε Υπηρεσίες «προστιθέμενης αξίας», προκειμένου η Διοίκηση να καταστεί αποτελεσματικότερη, αυξάνοντας ταυτόχρονα τόσο την αξιοπιστία της όσο και την ενεργή συμμετοχή και την υπευθυνότητα των πολιτών. Μεταλλάσσοντας τις παραδοσιακά γραφειοκρατικές διαδικασίες καθώς και τις φυσικά παρεχόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικά, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να προσφέρει με τον πιο γρήγορο και ευέλικτο τρόπο κυβερνητικές υπηρεσίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.