Φ.Π.Α.(φόρος προστιθέμενης αξίας)(Φ.Π.Α. ακινήτων)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Φ.Π.Α.(φόρος προστιθέμενης αξίας)(Φ.Π.Α. ακινήτων)

Μαρκόπουλος, Φώτης

Η πτυχιακή εργασία εξετάζει το Φόρο προστιθέμενης αξίας ακινήτων. Χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζει τον κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας. Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνεται η επεξήγηση των κωδίκων. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθιερώθηκε στη χώρα μας από 1.1.87 με το νόμο 1642/86. Οι διατάξεις του νόμου αυτού τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν στη συνέχεια με διάφορους νόμους και κυρίως με το ΝΙ676/86. Η τελευταία τροποποίηση των διατάξεων αυτών έγινε με το Ν2093/92, με τις διατάξεις του οποίου υιοθετήθηκε το μεταβατικό καθεστώς φορολόγησης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών από 1.1.93. Η νομοθεσία για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας στη χώρα μας στηρίζεται στο κοινοτικό νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει σε εσωτερικό δίκαιο η χώρα μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.