Σύγχρονες τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα: η περίπτωση της ALPHA BANK

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Σύγχρονες τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα: η περίπτωση της ALPHA BANK

Συράκη, Ζηνοβία

Στην εργασία παρουσιάζονται τα τραπεζικά προϊόντα ενός τραπεζικού ιδρύματος δύο είναι τα κύρια ερωτήματα :1. Ποια στοιχεία θα πρέπει να περιέχει ώστε να μην αφήνει ερωτήματα και από την άλλη μεριά να μην είναι κουραστική; 2.Η παρουσίαση θα πρέπει να είναι μια απλή αναφορά αυτών ή μια ειδικευμένη παρουσίαση στοχευόμενη στον πελάτη και τις ανάγκες του; Η παρούσα εργασία συγκεντρώνει τα τραπεζικά προϊόντα της Alpha Bank με το σύνολο των πληροφοριών εκείνων που είναι απολύτως αναγκαίων για την πλήρη κατανόησή τους, και παρουσιάζουν με σαφήνεια όλα τα χαρακτηριστικά αυτών όπως ακριβώς θα τα παρουσίαζαν στο σύνολο του πελατειακού κοινού.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Τραπεζικό μάνατζμεντ
Τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.