Η εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης EN ISO 9001:2008 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου της παραγωγής, εμπορίας χρωμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης EN ISO 9001:2008 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου της παραγωγής, εμπορίας χρωμάτων

Ασιατίδου, Αθανασία Κ
Πλαντζουνάκη, Μαριάννα Μ.

Η έννοια της διαχείρισης ποιότητας περιλαμβάνει ένα σύνολο οργανωτικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια λειτουργίας ενός οργανισμού όπως είναι για παράδειγμα μια επιχείρηση εμπορίας χρωμάτων. Πρακτικά, η εισαγωγή των οργανωτικών αυτών δραστηριοτήτων έχει ως απώτερο σκοπό να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τον φορέα, θα πληρούν όλες τις υφιστάμενες σχετικές προδιαγραφές ποιότητας (ISO 9001:2000) σε συνεχή βάση και με αξιοπιστία. Το αποτέλεσμα της εισαγωγής των παραπάνω οργανωτικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της λειτουργίας του φορέα είναι η δημιουργία ενός οργανωτικού μηχανισμού που να καλύπτει ένα σύνολο επιχειρησιακών διεργασιών και ονομάζεται σύστημα ποιότητας. Ο γενικός στόχος του συστήματος διοίκησης ποιότητας είναι η τήρηση και η βελτίωση των προδιαγραφών των προϊόντων (προϊόντα χρώματος) που προσφέρει η επιχείρηση, έτσι ώστε να καλύπτονται οι συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών. Στην περίπτωση που μια επιχείρηση είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000, σημαίνει ότι είναι πιστοποιημένη η ποιότητα της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης και η ποιότητα των προϊόντων της που αυτή παρέχει στους πελάτες της. Η ποιότητα μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους χαρακτηριστικά τα οποία λειτουργούν σαν συνιστώσες και τα οποία ο φορέας μπορεί με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο να παρακολουθήσει και να βελτιώσει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να τίθενται οι στόχοι βελτίωσης της λειτουργίας του φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ολικής ποιότητας - Πρότυπα
ISO standards

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.