Φωτοβολταϊκά: μια επίκαιρη εναλλακτική πηγή ενέργειας και οι επενδύσεις στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Φωτοβολταϊκά: μια επίκαιρη εναλλακτική πηγή ενέργειας και οι επενδύσεις στην Ελλάδα

Σταθόπουλος, Κωνσταντίνος

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας γίνεται αναφορά στην ανάγκη για μετάβαση σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας λόγω της ενεργειακής κρίσης που δημιούργησε η ανεξέλεγκτη χρήση των συμβατικών μορφών ενέργειας. Ειδικότερα, εξετάζονται τα φωτοβολταϊκά συστήματα και ο ρόλος που διαδραματίζουν στην προστασία του περιβάλλοντος μετατρέποντας την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια χωρίς τη κατανάλωση συμβατικών καυσίμων. Τα βασικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών συστημάτων όπως η αυτόνομη λειτουργία τους, η υψηλή ανθεκτικότητα και αξιοπιστία, καθώς και η ικανότητα να λειτουργούν για μακρύ χρονικό διάστημα χωρίς συντήρηση, τα καθιστά ενδεδειγμένη τεχνολογική και οικονομική λύση. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν λάβει ηγετική θέση στην κεντρική σκηνή του αναπτυξιακού και οικονομικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα με εθνικό στόχο την κάλυψη με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του 40% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ως το 2020. Οι προνομιακές τιμές αγοράς της ενέργειας από τη ΔΕΗ καθώς και οι φυσικές ιδιότητες (ηλιοφάνεια) της Ελλάδας καθιστούν την επένδυση αυτή πολύ ελκυστική. Την ίδια στιγμή όμως αρνητικοί παράγοντες όπως η γραφειοκρατία και οι αρκετές ασάφειες του νομικού θεσμικού πλαισίου απειλούν την ανάπτυξη της αγοράς.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις
Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.