Περιβάλλον και οικονομία: η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου και η αειφόρος ανάπτυξη: θεωρητική προσέγγιση και αριθμητικά στοιχεία με προτάσεις για εναλλακτικές μορφές ενέργειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Περιβάλλον και οικονομία: η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου και η αειφόρος ανάπτυξη: θεωρητική προσέγγιση και αριθμητικά στοιχεία με προτάσεις για εναλλακτικές μορφές ενέργειας

Γκάρα, Αθανασία Γ.

Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, την ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επερχόμενη κλιματική αλλαγή. Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραμάτισε, κατά κοινή ομολογία, η ανεξέλεγκτη καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας. Τα σημαντικότερα ευρήματα της εργασία μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: - Οι ολοένα αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις και τα πεπερασμένα αποθέματα συμβατικών ορυκτών καυσίμων επιβάλουν την ανανέωση του σύγχρονου ενεργειακού συστήματος προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων για την ανάπτυξη όλων των χωρών του πλανήτη, της προώθησης της ενεργειακής αυτονομίας και ασφάλειας καθώς και της περιβαλλοντικής προστασίας. - Το ζήτημα είναι αρκετά σημαντικό για να αποκλείονται εναλλακτικές λύσεις πριν αποδειχθεί πέρα από κάθε αμφιβολία η αδυναμία τους να υπηρετήσουν τους σκοπούς της αειφόρου ανάπτυξης. - Προτείνεται η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη σοβαρότητα του θέματος και ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας προς την κατεύθυνση της προώθησης της οικονομικής βιωσιμότητας των εναλλακτικών ενεργειακών πηγών. Σημειώνεται ότι η επεξεργασία και η ανάλυση των ενεργειακών δεδομένων ,όπως έγινε στην παρούσα εργασία, αποτελεί πηγή προβληματισμού και όχι προσπάθεια υπόδειξης λύσεων στο πολυδιάστατο ενεργειακό ζήτημα. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πολιτικές αποφάσεις είναι αυτές που ορίζουν τις κατευθύνσεις στις οποίες κινείται η έρευνα και η τεχνολογία και στην προκειμένη περίπτωση είναι απαραίτητες για να δρομολογηθεί η διαδικασία απεξάρτησης το σύγχρονου πολιτισμού από τα ορυκτά καύσιμα, και η ανάσχεση της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής.

Thesis
NonPeerReviewed

Ενέργεια και ενεργειακοί πόροι
Αειφορική ανάπτυξη
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.