Σχεδίαση μηχανισμού αγροτικών εφαρμογών και διερεύνηση βελτιστοποίησης της μορφής μέσω της DFA μεθοδολογίας Boothroyd-Dewhurst

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σχεδίαση μηχανισμού αγροτικών εφαρμογών και διερεύνηση βελτιστοποίησης της μορφής μέσω της DFA μεθοδολογίας Boothroyd-Dewhurst

Ζάχος, Δημήτριος

Ο σχεδιασμός για συναρμολόγηση (DFA) είναι η μέθοδος κατά την οποία τα προϊόντα σχεδιάζονται με γνώμονα τη διευκόλυνση της συναρμολόγησης με αλλαγή των μεθόδων αλληλεπίδρασης των τεμαχίων π.χ. αποφυγή χρήσης σύνδεσης τεμαχίων με βίδες (screws) αλλά εκτεταμένη χρήση από κλιπς (fasteners) ώστε να αποφεύγεται η χρονοβόρα διαδικασία βιδώματος, με στόχο να μειωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εξαρτημάτων αλλά και ο χρόνος συναρμολόγησης. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η μείωση του κόστους ανά μονάδα προϊόντος , γεγονός που είναι επιθυμητό από τις εταιρείες κατασκευής προϊόντων , διότι πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά , το κόστος θα είναι αυτό που θα καθορίσει την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος. Στην αρχή της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται οι γενικότερες μέθοδοι μοντελοποίησης στερεών αντικειμένων που θα αποτελούν τα επί μέρους τμήματα ενός συναρμολογήματος-προϊόντος. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους δημιουργούνται τα συναρμολογήματα με τη βοήθεια λογισμικών τρισδιάστατης σχεδίασης. Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πιο γνωστές μέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού για χειρονακτική συναρμολόγηση (LUCAS, HITACHI, Boothroyd-Dewhurst). Στα τελευταία κεφάλαια , παρουσιάζεται μία μελέτη περίπτωσης της μεθόδου Boothroyd-Dewhurst , εφαρμόζοντας αυτή σε ένα μηχανισμό άρδευσης που σχεδιάστηκε με χρήση ενός υπαρκτού προϊόντος στην αγορά . Ο μηχανισμός σχεδιάστηκε σε λογισμικό solidworks, εφαρμόστηκε η μέθοδος B-D , έγινε ο εντοπισμός των αδυναμιών της συναρμολόγησης και επανασχεδιάστηκε με βελτίωση στα συγκεκριμένα σημεία. Η εργασία ολοκληρώνεται με μία σύντομη περίληψη στην εφαρμογή και συμπεράσματα για μελλοντική χρήση της μεθόδου Β-D.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός
Μοντελοποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.