Αξιοποίηση της ιπτάμενης τέφρας του Λεκανοπεδίου Δυτικής Μακεδονίας στην παραγωγή βιομηχανικών παραπροϊόντων: εφαρμογές, κριτήρια καταλληλότητας, κανονιστικά πλαίσια

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αξιοποίηση της ιπτάμενης τέφρας του Λεκανοπεδίου Δυτικής Μακεδονίας στην παραγωγή βιομηχανικών παραπροϊόντων: εφαρμογές, κριτήρια καταλληλότητας, κανονιστικά πλαίσια

Καλημέρης, Χαρίσιος

Ο προσανατολισμός της ενεργειακής πολιτικής της χώρας μας προς την κατεύθυνση της κάλυψης των αναγκών με την καύση στερεών καυσίμων (λιγνίτης) έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων παραπροϊόντων αυτής της καύσης. Το σημαντικότερο παραπροϊόν από την άποψη παραγωγής της θερμικής διάσπασης των λιγνιτών, είναι η ιπτάμενη τέφρα, ένα κονιώδες υλικό πού συλλέγεται στα ηλεκτροστατικά φίλτρα του ενεργειακού σταθμού Δυτικής Μακεδονίας. Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αξιοποίηση της ιπτάμενης τέφρας του λεκανοπεδίου Δυτικής Μακεδονίας στα δομικά υλικά όχι μόνο σαν πρόσθετο (μέχρι 10%) αλλά και σαν συστατική Α' ύλη σε μεγαλύτερα ποσοστά. Αυτή η προοπτική παρουσιάζει εξαιρετικά οικονομικά πλεονεκτήματα λόγω του χαμηλότερου κόστους παραγωγής αυτών των δομικών υλικών, αφ ενός μεν λόγω της φθηνότερης Α' ύλης, αφ ετέρου δε λόγω εξοικονόμησης ενέργειας (άλεση, έψηση ) από την προσθήκη αυτής της Α' ύλης στο τελευταίο στάδιο της παραγωγής. Η έρευνα αρχικά θα περιλαμβάνει την ξεχωριστή μελέτη των δύο υλικών που αποτελούν τα συστατικά των προτεινομένων μιγμάτων (τεφροτσιμέντων), του τσιμέντου Portland και της ιπτάμενης τέφρας Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται επίσης να γίνει μελέτη των ιδιοτήτων και ο χαρακτηρισμός της ι.τ. Δυτ. Μακεδονίας και θα εξετασθεί κατά πόσον πληροί τα βασικά κριτήρια καταλληλότητας ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν συστατικό δομικών υδραυλικών κονιών. Τελικό αποτέλεσμα αυτής της έρευνας θα είναι τα κριτήρια καταλληλότητας ώστε προσθήκη ποσοστού ι.τ Δυτ. Μακεδονίας με κατάλληλη προετοιμασία, σε μίγματα με τσιμέντο, δημιουργεί νέα δομικά υλικά με βελτιωμένες τεχνολογικές ιδιότητες. Αυτή η αξιοποίηση της ι.τ. Δυτ. Μακεδονίας, κάτω από εθνικές προδιαγραφές και κανονιστικά πλαίσια θα αυξήσει σοβαρά τα ήδη υπάρχοντα οικονομικά οφέλη για την τσιμεντοβιομηχανία και για την Δ.Ε.Η., ενώ με την απορρόφηση της θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και θα εξοικονομήσει πόρους από την μείωση της εξόρυξης Α' υλών από την τσιμεντοβιομηχανία

Thesis
NonPeerReviewed

Δομικά υλικά
Λιγνίτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)