Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος

Μήσιου, Χριστίνα

Σήμερα, στον 20° αιώνα, ο όρος έλεγχος συναντάται σε κάθε οικονομική ενότητα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα . Εμείς θα αναφερθούμε στον έλεγχο των επιχειρήσεων όπου είναι ένα σύνολο αξιολογήσεων που εφαρμόζονται, προκειμένου να εκφράσει μια αντικειμενική κρίση -σύμφωνα με συγκεκριμένες αρχές- για την αποτελεσματικότητα των ενεργειών της σε σχέση με τους επιδιωκομένους στόχους. Ανάλογα με τις μορφές των στόχων και την ομάδα πληροφοριών που ο έλεγχος κάθε φορά αντιμετωπίζει για να αξιολογήσει και να κρίνει, διακρίνονται οι διάφοροι τομείς δηλαδή τα είδη των ελέγχων. Ένα είδος ελέγχου το οποίο θα αναλύσουμε είναι οι λογιστικοί έλεγχοι οι οποίοι χωρίζονται σε δυο κατηγορίες στους: 1)Εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους 2)Εξωτερικούς λογιστικούς ελέγχους 3)Ο Εσωτερικός έλεγχος έχει αξιοπρόσεκτη σημασία και ως αυτόνομο σύστημα ελέγχου. Οι αποφάσεις του Ο.Ο.Σ.Α. για την Εταιρική Διακυβέρνηση χαρακτηρίζουν αδιαπραγμάτευτη την λειτουργία επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου στις Εταιρείες.

Thesis
NonPeerReviewed

Έλεγχος, Εσωτερικός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.