Αξιοποίηση επενδυτικών κινήτρων στον πρωτογενή τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Αξιοποίηση επενδυτικών κινήτρων στον πρωτογενή τομέα

Παπούλκας, Χρήστος

Η μελλοντική αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας (Σχέδιο ΣΠΑ Δ.Μ. 1998), πρέπει να βασισθεί σε μια νέα πραγματικότητα που θα προσδιορίζεται από: τις νέες πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,τα νέα οικονομικά και γεωγραφικά πρότυπα που θα προέλθουν από τη διεύρυνση της,την Ενιαία Αγορά, το άνοιγμα προς τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,τις δημογραφικές και πολιτικές πιέσεις των εξωτερικών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση περιοχών των Βαλκανίων,την περαιτέρω φιλελευθεροποίηση και παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και της οικονομίας, τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές. Η προσαρμογή της Ελλάδας, στη νέα αυτή τάξη πραγμάτων, που διαμορφώνεται θα αποτελέσει ταυτόχρονα μια νέα πρόταση για την οικονομία της, το κοινωνικό περιβάλλον, τον πολιτισμό της, για τη θέση της στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτική ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή οικονομία
Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.