Συγκριτική ανάλυση των ιδιόκτητων δικτύων μεταφοράς με την ανάθεση τους σε τρίτους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Συγκριτική ανάλυση των ιδιόκτητων δικτύων μεταφοράς με την ανάθεση τους σε τρίτους

Κουρουνιώτης, Αργύριος Χ.

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η προσπάθεια να εξακριβωθεί ο βαθμός στον οποίο οι ελληνικές εταιρείες επωφελούνται από την διατήρηση ενός ιδιόκτητου δικτύου μεταφοράς και κατά πόσο αναθέτουν τις υπηρεσίες μεταφοράς των προϊόντων τους σε τρίτους (Τhird Party Logistics 3PL). Ένας από τους επιμέρους στόχους είναι και η κατανόηση του όρου των ιδιόκτητων δικτύων καθώς επίσης και των εταιριών 3PL. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα από την εταιρία μελετών ICAP, η οποία διεξήχθη κατά το διάστημα 1998–2005, με τη συμμετοχή 300 εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων της Ελλάδας. Το περιεχόμενο της εργασίας συλλέχθηκε έπειτα από ανασκόπηση σε διάφορες πηγές άντλησης πληροφοριών αναφερόμενες στον ευρύτερο κλάδο των συστημάτων Logistics και των Μεταφορών.

Thesis
NonPeerReviewed

Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.