Έρευνα αγοράς για την ενδοοικογενειακή βία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Έρευνα αγοράς για την ενδοοικογενειακή βία

Τζιδημοπούλου, Αικατερίνη

Η συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιήθηκε με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό της πραγματικής έκτασης του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας στις οικογένειες της Ελλάδος. Φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σε αρκετά από τα ελληνικά σπίτια. Αρχικά έγινε μια αναφορά στον ορισμό του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας και σε όλα τα στοιχεία που την περιγράφουν. Πληροφορίες σχετικά με τον θύτη και τα θύματα. Επιπλέον, προστέθηκαν και τα αποτελέσματα μιας παρόμοιας και σχετικά πρόσφατης έρευνας που έγινε από έμπειρους επιστήμονες. Έπειτα, περιγράφονται όσο πιο σύντομα και περιληπτικά γίνεται, όλες οι βασικές έννοιες που αφορούν και περιγράφουν τη μεθοδολογία και την διαδικασία διεξαγωγής μιας Έρευνας Αγοράς. Επίσης, γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη και ποιες από τις μεθόδους δειγματοληψίας εν τέλει χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική περιγραφή της σύνταξης του ερωτηματολογίου. Δηλαδή, το μέγεθος, το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου και περιγράφεται ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά και ποιος ήταν ο σκοπός της ύπαρξής της συγκεκριμένης ερώτησης στο ερωτηματολόγιο. Ακολουθεί το προτελευταίο κεφάλαιο όπου γίνεται αναλυτικά η ανάλυση των αποτελεσμάτων που συλλέχθηκαν από τους ερωτώμενους, σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά ή σε συνδυασμό αυτών των ερωτήσεων, με την επιπρόσθετη παράθεση των σχετικών πινάκων και διαγραμμάτων. Εν τέλει, γίνεται παράθεση των συμπερασμάτων που βγήκαν ως αποτέλεσμα, μέσα από τις απαντήσεις που δόθηκαν από το δείγμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη Έρευνα Αγοράς. Στο παράρτημα που ακολουθεί προκειμένου ο αναγνώστης να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της συγκεκριμένης Έρευνας Αγοράς, παρατίθεται και ένα δείγμα του ερωτηματολογίου, με τη μορφή που ήταν διαμορφωμένο όταν μοιράστηκε προς συμπλήρωση στους ερωτηθέντες.

Thesis
NonPeerReviewed

Βία
Οικογένεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.