Αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η άσκηση νομισματικής πολιτικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η άσκηση νομισματικής πολιτικής

Κατσαντώνη, Σοφία Γ.

Η εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο μέρος α´ γίνεται αναφορά στους όρους και στις έννοιες του Ευρωπαϊκού Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, του Ευρωσυστήματος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επιπλέον γίνεται αναφορά στα όργανα λήψης των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αναπτύσσεσαι η διοικητική δομή της. Τέλος αναφέρονται οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες της ΕΚΤ. Στο μέρος βˊ της εργασίας αναφέρεται και αναπτύσσεται η νομισματική πολιτική που ασκεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως αποκλειστική αρμοδιότητά της. Γίνεται μια σύντομη αναδρομή στην πορεία προς την οικονομική και νομισματική ένωση και στην υιοθέτηση του ευρώ. Επίσης αναφέρεται στη συνθήκη του Μάαστριχτ και πως αυτή προσδιόρισε τα τρία στάδια, προκειμένου να επιτευχθεί η νομισματική ένωση. Ταυτόχρονα αναφέρεται στα μέσα άσκησης και στις αρχές της στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ καθώς επίσης και στον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Τέλος αναφέρεται στην διαφάνεια και στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματική λειτουργία της.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Νομισματική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.