Κεντρικός έλεγχος 3 αντλιοστασίων και απομακρυσμένη εποπτεία σε δίκτυο MODBUS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Κεντρικός έλεγχος 3 αντλιοστασίων και απομακρυσμένη εποπτεία σε δίκτυο MODBUS

Τσιλιώνης, Χρήστος

Σε αυτή την εργασία γίνεται μια αναφορά στις βασικές αρχές λειτουργίας του Βιομηχανικού Δικτύου MODBUS. Περιγράφονται εν συντομία τα πρωτόκολλα επικοινωνίας ASCHII/RTU και οι καλωδιώσεις που απαιτεί ένα τέτοιο δίκτυο. Δίνεται έμφαση στο πρωτόκολλο RS485, καθώς και στις απολήξεις των καλωδιώσεων mini-DIN και RG45. Σκοπός αυτής της εργασίας δεν είναι να γίνει σε βάθος θεωρητική ανάλυση, αλλά να αποτελέσει αρχή πρακτικής εφαρμογής , για κάποιον που εισέρχεται για πρώτη φορά στο κόσμο των βιομηχανικών δικτύων. Έτσι λοιπόν, υπάρχει μια λεπτομερής εφαρμογή του δικτυού MODBUS, σε ένα σύμπλεγμα αντλιοστασίων που βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους. Στην ουσία, αποτελεί ένα "βήμα-βήμα" οδηγό, που αποτυπώνει όλες τις δυσκολίες που συναντήθηκαν, δίνει τις λύσεις τους και προστατεύει τον αναγνώστη ώστε να μη "ξανά-ανακαλύψειι την πυρίτιδα". Χρησιμοποιήθηκαν 2 λογισμικά της Schneider Electric. To Twidosuite χρησιμοποιήθηκε για τον προγραμματισμό των κεντρικών μονάδων (PLC), ενώ το Vijeo Designer για τον προγραμματισμό του Maggelis (HMI), την εποπτεία και τον έλεγχο της συνολικής μας εγκατάστασης.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοματισμός
Programmed Logical Controllers (PLCs)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.