Πρόγραμμα Μάρκετινγκ: μελέτη περίπτωσης του προϊόντος "μαρμάρου"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Πρόγραμμα Μάρκετινγκ: μελέτη περίπτωσης του προϊόντος "μαρμάρου"

Πουλιόπουλος, Παύλος
Γερούκαλης, Γιώργος

Η πτυχιακή εργασία εξετάζει τον κλάδο του μαρμάρου. Ο κλάδος του μαρμάρου αποτελεί ένα δυναμικό εξαγωγικό κλάδο της εθνικής μας οικονομίας. Το μάρμαρο συνδέεται με την πολιτιστική μας κληρονομιά, όμως σήμερα η πρωτογενής παραγωγή του και η επεξεργασία του αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Η χάραξη και σταδιακή υλοποίηση επιθετικής αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής πολιτικής για τον κλάδο του μαρμάρου θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τους άμεσους στόχους του υπουργείου Ανάπτυξης. Η εξορυκτική (λατομική) και η μεταποιητική (επεξεργασία) αποτελούν τις δύο μεγάλες κατηγορίες δραστηριοτήτων για την παραγωγή προϊόντων μαρμάρου. Οι μονάδες επεξεργασίας διακρίνονται σε εργοστάσια μαρμάρου (σχιστήρια) που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη όγκους μαρμάρου από τα λατομεία και παράγουν ημικατεργασμένες πλάκες και τελικά προϊόντα μαρμάρου και τις μικρότερες μονάδες (μαρμαρογλυφεία), που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη ημικατεργασμένες πλάκες μαρμάρου από τα σχιστήρια για να παράγουν επίσης τελικά προϊόντα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρμαρο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.