Η πολιτικοποίηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων: παράδειγμα οι γιατροί χωρίς σύνορα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η πολιτικοποίηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων: παράδειγμα οι γιατροί χωρίς σύνορα

Πατσούρη, Γεωργία

Αυτή η εργασία ασχολείται με τις μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και συγκεκριμένα με το ερώτημα αν πολιτικοποιούνται και γιατί. Το ακριβές θέμα που θα αναληθεί είναι «Η πολιτικοποίηση των μη Κυβερνητικών Οργανισμών, για παράδειγμα οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα» και η εραγσία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο λοιπόν κεφάλαιο είναι η εισαγωγή, στην οποία γίνεται μια αναφορά στο θέμα της εργασίας, στην πολιτικοποίηση δηλαδή των εθελοντικών οργανώσεων και περιγράφει με αρκετές λεπτομέρειες τη δομή της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια γνωριμία με τις μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και μια παρουσίαση της έννοιας της πολιτικοποίησης. Τι σημαίνει και ποια η σχέση της με αυτές τις οργανώσεις. Το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο ασχολούνται με δύο διαφορετικές περιπτώσεις, το πόλεμο στο Ιράκ και το πόλεμο στο Κόσοβο, όπου οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αναδημιουργία πάλι των χωρών αυτών. Μέσα από την μελέτη και την ανάλυση αυτών μπορούμε να σχηματίσουμε μια άποψη, για το αν τελικά πολιτικοποιούνται οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί και με ποιο τρόπο. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζω τα συμπεράσματα που έβγαλα, από όλη αυτή την έρευνα, και παραθέτω τη δική μου άποψη. Ότι τελικά οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις φυσικά και πολιτικοποιούνται, αφού το κάθε κοινωνικό πρόβλημα που προσπαθούν να λύσουν έχει και πολιτικές διαστάσεις, με αποτέλεσμα να ασχολούνται και με αυτές.

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.