Διερεύνηση της τιμολογιακής πολιτικής των εναλλακτικών παροχών σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διερεύνηση της τιμολογιακής πολιτικής των εναλλακτικών παροχών σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Χαραλαμπίδου, Εμμανουέλα

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιών ο ΟΤΕ ήταν ο μονοπωλιακός οργανισμός σταθερής τηλεπικοινωνίας στην χώρα μας. Από το 2001 και μετά παύει να υφίσταται η λέξη “μονοπώλιο” για τον ΟΤΕ και μπαίνουν στο χώρο της σταθερής τηλεφωνίας σημαντικοί εναλλακτικοί πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας. Χορηγείται ειδική άδεια τηλεπικοινωνιακής υποδομής για δημιουργία οπτικών ινών, που τους δίνει την δυνατότητα παροχής διεθνών, αστικών και υπεραστικών κλήσεων τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε απλούς οικιακούς πελάτες. Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως βασικό αντικείμενο τη διερεύνηση της τιμολογιακής πολιτικής των εναλλακτικών παροχών σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή και η ανάλυση των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών και δυναμικών της αγοράς και η πραγματοποίηση αξιόπιστων προβλέψεων. Οι προβλέψεις αυτές, στηρίζονται στη μελέτη δεδομένων των τελευταίων ετών, στην αξιολόγηση της δυναμικής της ελληνικής αγοράς και στοιχείων από την ευρωπαϊκή αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Τιμές (Οικονομία)
Τηλεπικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.