Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης στον κλάδο της ασφάλισης μεταφορών εμπορευμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης στον κλάδο της ασφάλισης μεταφορών εμπορευμάτων

Τσαμπαρλής, Παντελής Π
Χαντής, Ευάγγελος Γ.

Η παγκόσμια οικονομία και το Διεθνές Εμπόριο, στηρίζουν την βιωσιμότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ελεύθερη μεταφορά και διακίνηση αγαθών, μεταξύ των χωρών. Γι' αυτό η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων αποτελεί βασική μορφή εξασφάλισης για όλους τους επαγγελματίες που θέλουν να διασφαλίσουν τις επιχειρήσεις τους, από κάθε πιθανό κίνδυνο. Ο κλάδος της ασφάλισης μεταφορών των εμπορευμάτων, ασφαλίζει τις ζημιές ή τις απώλειες των μεταφερόμενων εμπορευμάτων από κινδύνους, που πιθανών να συμβούν κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους. Στις ασφαλίσεις μεταφορών διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: 1. Ο αποστολέας χρήστης ασφαλίζει το εμπόρευμα του. 2. Ο Διαμεταφορέας ή ο Μεταφορέας ασφαλίζουν την αστική τους ευθύνη. 3. Ο Διαμεταφορέας ή ο Μεταφορέας ασφαλίζουν το φορτίο (ασφάλιση CARGO) για λογαριασμό του πελάτη τους. Στις παραπάνω διακρίσεις πρέπει να προστεθεί και ο διαχωρισμός της ασφάλισης μεταξύ ΔΙΕΘΝΩΝ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. Στις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ο κύριος του φορτίου (αποστολέας), ως επί το πλείστον ασφαλίζει το φορτίο σύμφωνα με τους Διεθνείς εμπορικούς κανόνες (INCOTERMS-Χωρίς όμως να καταστρατηγούνται διεθνείς κανόνες και συμβάσεις).Συγχρόνως πρέπει ο Διαμεταφορέας και ο μεταφορέας να έχουν ασφαλίσει την αστική τους ευθύνη. Στην διεθνή μεταφορά η ευθύνη του μεταφορέα και του διαμεταφορέα είναι περιορισμένη σύμφωνα με την σύμβαση της CMR (οδική μεταφορά) ανάλογα με το βάρος του μεταφερόμενου εμπορεύματος με ειδικούς όρους καθορισμού της αξίας του εμπορεύματος για αποζημίωση. Στην περίπτωση που ο αποστολέας δηλώσει την αξία του εμπορεύματος για την οποία θέλει να είναι υπεύθυνος ο μεταφορέας ή ο διαμεταφορέας, τότε εκείνοι ασφαλίζουν το φορτίο για λογαριασμό του αποστολέα και μιλάμε για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ.Ο αποστολέας έχει λοιπόν δύο επιλογές ή να ασφαλίσει ο ίδιος το εμπόρευμα ή να αναθέσει στον διαμεταφορέα να ασφαλίσει το εμπόρευμα για λογαριασμό του και η επιλογή του είναι ανάλογη με το κόστος της ασφάλισης. Σημειώνουμε ότι ο ασφαλιστής και στις διεθνείς και στις εθνικές μεταφορές, αποζημιώνοντας τον κύριο του φορτίου, έχει δικαίωμα υποκαταστάσεως. Δηλαδή αφού εξοφλήσει τον αποστολέα, μπορεί να στραφεί εναντίον των υπολοίπων προσώπων της μεταφοράς, και στην συνηθέστατη περίπτωση που δεν είναι ασφαλισμένοι να κερδίσει τις δίκες και να πάρει πίσω τα χρήματα τις ασφαλιστικής αποζημίωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλιση
Εμπορεύματα - Μεταφορές
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.