Δημόσιες επικοινωνιακές εκστρατείες στην περίπτωση των διαφημίσεων για τις επιπτώσεις του καπνίσματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Δημόσιες επικοινωνιακές εκστρατείες στην περίπτωση των διαφημίσεων για τις επιπτώσεις του καπνίσματος

Αραβανή, Ακριβούλα-Μαρία
Πουλάκη, Σοφία

Οι εκστρατείες έχουν μεγάλη ποικιλία σκοπών. Έχουν προσπαθήσει να επηρεάσουν αστικούς και αγροτικούς πληθυσμούς, άνδρες και γυναίκες, ενήλικες και παιδία τόσο στον Τρίτο Κόσμο όσο και στις βιομηχανικές χώρες. Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε ενότητες, οι οποίες είναι: α) το θεωρητικό μέρος (παρουσιάζονται και αναλύονται πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό μιας δημόσιας εκστρατείας), β) η μεθοδολογία της έρευνας (σύντομη αναφορά στην διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας καθώς και τα προβλήματα που προέκυψαν, γ) η εκστρατεία «Νιώσε Ελεύθερος να Πεις Όχι» (παρουσιάζεται η πρώτη αντικαπνιστική εκστρατεία της Ε.Ε.), δ) η εκστρατεία «Help - Για μια ζωή χωρίς τσιγάρο» (παρουσιάζεται η δεύτερη αντικαπνιστική εκστρατεία της Ε.Ε.), ε) τα συμπεράσματα (γίνεται αξιολόγηση των δύο εκστρατειών, ενώ επισημαίνονται και προτάσεις που θεωρείται ότι μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά για την επίτευξή των στόχων των εκστρατειών).

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.