Φ.Π.Α. ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, παραδόσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Φ.Π.Α. ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, παραδόσεων

Καραθανάση, Μαρία

Η πτυχιακή εργασία εξετάζει το Φόρο προστιθέμενης αξίας που επιβάλλεται στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο και ανάλογα με τη μορφή της συναλλαγής μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων Είναι οι συναλλαγές που γίνονται μεταξύ δύο υποκείμενων στο ΦΠΑ επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγκαταστημένες σε διαφορετικά Κράτη-Μέλη. β) Συναλλαγές με απαλλασσόμενα πρόσωπα ή επιχειρήσεων μη υποκείμενες στο φόρο Είναι οι συναλλαγές που γίνονται μεταξύ προσώπων ή επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικά Κράτη-Μέλη και ο ένας από τους συναλλασσόμενους δεν είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ. γ) Πωλήσεις σε ιδιώτες δ) Πωλήσεις από απόσταση ε) Πωλήσεις καινούργιων μεταφορικών μέσων και προϊόντων με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Thesis
NonPeerReviewed

Τελωνεία
Συναλλαγές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.