Θεωρίες υποκίνησης: ο ρόλος της υποκίνησης στην εργασιακή απόδοση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Θεωρίες υποκίνησης: ο ρόλος της υποκίνησης στην εργασιακή απόδοση

Καρταλιανάκη, Ειρήνη

Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρει γενικά για την υποκίνηση εργαζομένου. Το δεύτερο αναλύει τις θεωρίες υποκίνησης. Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει το ρόλο της υποκίνησης στην εργασιακή απόδοση. Η υποκίνηση λοιπόν είναι μια συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται από διάφορα ερεθίσματα που δέχεται το άτομο είτε από εσωτερικό είτε από το εξωτερικό του περιβάλλον. Όταν τα ερεθίσματα είναι φυσικά τότε διαδικασία είναι απλή. Αντίθετα, όταν τα ερεθίσματα είναι ψυχολογικά τότε η διαδικασία είναι δύσκολη καθώς πρέπει να βρεθεί η πρωταρχική αιτία και να ικανοποιηθεί, διότι οι ανθρώπινες ανάγκες, επιδιώξεις και επιθυμίες είναι απεριόριστες. Ένας σωστός ηγέτης σε μία επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα εφόδια, έτσι ώστε να στρέψει την συμπεριφορά των μελών του προς το καλύτερο. Αυτό βέβαια θα επιτευχθεί, όταν ο ηγέτης της επιχείρησης διαγνώσει τα κίνητρα-ερεθίσματα του εργαζόμενου και ακόμη όταν αντιληφθεί (ο ηγέτης) τι παρακινεί την συμπεριφορά του. Η οργάνωση στην περίπτωση που πράγματι καταφέρει να επιτύχει την επιθυμητή συμπεριφορά και ειδικότερα την αποδοτική συμπεριφορά των μελών της, θα πρέπει να καταφέρει και να την διατηρήσει αυτή την αποδοτική συμπεριφορά. Στην περίπτωση αυτή το άτομο ικανοποιείται από τα αποτελέσματα και δελεάζεται με την κατάκτηση ενός στόχου και έτσι επιδιώκει την κατάκτηση ενός ανώτερου στόχου. Με αυτόν τον τρόπο οι περισσότεροι εργαζόμενοι παραμένουν υποκινούμενοι καθ’όλη την διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, αφού συνεχώς επηρεάζεται το επίπεδο των φιλοδοξιών τους. Ο αρμόδιος επομένως θα πρέπει να διαγνώσει τις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου προκειμένου η υποκίνηση να επιτευχθεί επιτυχώς, καθώς με αυτόν μονάχα τον τρόπο θα προσελκύσει τον εργαζόμενο και επομένως θα τον υποκινήσει για την επιτυχή εκτέλεση των στόχων της οργάνωσης. Θα πρέπει δηλαδή να προσφερθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα εκ μέρους της επιχειρήσεως, όπως για παράδειγμα επαρκής μισθός, προαγωγές κτλ. Ο ρόλος της υποκίνησης στην εργασιακή απόδοση είναι η ώθηση του εργαζόμενου στην επίτευξη των στόχων της Διοίκησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Υποκίνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.