Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

Αποστόλου, Μαρία

Η συγκεκριμένη πτυχιακή αναλύει τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Το κράτος, για να ανταποκριθεί στις διάφορες λειτουργικές και κοινωνικές υποχρεώσεις, αλλά και για να είναι σε θέση να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, έχει ανάγκη να εξασφαλίσει τα έσοδα εκείνα που θα του επιτρέψουν να εκπληρώσει το σκοπό του. Τα έσοδα αυτά, τα οποία αποκτά από διάφορες πηγές, ονομάζονται δημόσια έσοδα και τα χρησιμοποιεί για να εφαρμόσει την δημοσιονομική του πολιτική. Μια από τις κυριότερες πηγές είναι η φορολογία των κάθε μορφής εισοδημάτων που αποκτά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Η φορολογία των εισοδημάτων υλοποιείται με την καταβολή χρηματικών ποσών από τους πολίτες στο κράτος. Τα χρηματικά αυτά ποσά ονομάζονται γενικά φόροι. Οι φόροι είναι η υποχρεωτική συμβολή του πολίτη στις κρατικές δαπάνες, έναντι των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει. Η συμβολή αυτή, σύμφωνα με επιταγή του συντάγματος, πρέπει να είναι ανάλογη με τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε πολίτη, η οποί υλοποιείται με την πληρωμή φόρων. Για την εξασφάλιση των εσόδων αλλά και για τη κατανομή αυτών στους τομείς που θα δαπανηθούν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οικονομικά αλλά και κοινωνικά κριτήρια, ώστε να μη γίνονται οι φτωχοί φτωχότεροι και οι πλούσιο πλουσιότεροι, στην ποιότητα ζωής.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογία φυσικών προσώπων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.