Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2008 και οι επιπτώσεις της στην Ευρωζώνη: προβλήματα και πολιτικές επίλυσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2008 και οι επιπτώσεις της στην Ευρωζώνη: προβλήματα και πολιτικές επίλυσης

Μαυρουλή, Ευσταθία Α.
Σκουμπουρδή, Μαρία Σ.

Η εργασία ακολουθεί την σίγουρη συνηθισμένη επεξήγηση και διασάφηση των κρίσιμων εννοιών που αφορούν την οικονομική κρίση. Ξεκινάει από τις γενικές θέσεις για να προχωρήσει στην εξειδίκευση του θέματος και την μελέτη καθεαυτής της κρίσης και των αιτιών της. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ιστορική αναδρομή τόσο στην κρίση του 1929 όσο και στο ιστορικό παρελθόν και την συσσωρευμένη εμπειρία γύρω από τα θέματα των οικονομικών κύκλων και κρίσεων. Ακόμη ασχολείται με μελέτες οικονομολόγων που το εν λόγω φαινόμενο τους έχει προβληματίσει. Στόχος της εργασίας είναι η πλήρης κατανόηση της έννοιας της γενικής κρίσης, όσο και της ειδικής κρίσης που βιώθηκε. Το αντικείμενο κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικό καθότι η έντασή της για την χώρα μας, αλλάζει ριζικά τον καταστατικό χάρτη της Ευρωζώνης με την βιαιότητα που έχει πάρει διαστάσεις. Παράλληλα επιζητεί να σκιαγραφήσει τις ουσιαστικές λύσεις που προτείνονται και από την μια μεριά του Ατλαντικού και από την άλλη, να προσπαθήσει να τις αξιολογήσει, ή τουλάχιστον να τις συνδέσει με τις κοινωνικές εξελίξεις που κάθε μια θα πυροδοτήσει. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα της οικονομίας, η βέλτιστη διαχείριση των αγαθών υπέρ του κοινωνικού συνόλου.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.